Блог Н.М. Сазонової
Сазонова
Наталія Миколаївна

  вчитель хімії, біології,
  заступник директора
  Вереміївського НВК
  з виховної роботи
Самопрезентація
  Школа – це мій дім, моя святиня, а для багатьох колиска долі.
  Я, Сазонова Наталія Миколаївна, вчитель біології та хімії Вереміївського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів.
  В 2010 році закінчила Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди, за спецальністю вчитель біології, валеології, основ екології.
  Педагогічний стаж 5 років.
  Кваліфікаційна категорія – спеціаліст ІІ категорії.
  Вчитель – це професія неординарна. Кожна педагогічна ситуація унікальна, неповторна.

Учитись важко, а учить – ще важче.
Але не мусиш зупинятись ти.
Як дітям віддаси усе найкраще,
То й сам сягнеш нової висоти.
      П. Сингаївський
Представлення власної педагогічної ідеї
    Протягом кількох років працювала над проблемою: „Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках та в позакласній роботі з біології та хімії, впровадження нових технологій навчання та виховання”.
    Після атестації обрала нову проблему над якою працюю і сьогодні: „Розвиток творчих здібностей учнів у процесі вивчення біології та хімії”.
    Головна мета моєї діяльності на уроках — створити ситуацію успіху для розвитку особистості учня, дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили. Щоб учні на уроках спілкувалися, думали й творили, а саме навчання було б радісним процесом самопізнання й саморозвитку. Хотілося щоб це була школа без поразок, яку б діти закінчували, усвідомлюючи свої таланти і здібності, свій і мій інтелектуальний рівень. За цими майже фантастичними бажаннями стоїть моє основне професійне завдання:
      — пробудження та розвиток інтересу учнів до процесу навчання загалом, до свого предмету й конкретного уроку;
      — створити таку навчальну атмосферу, яка б давала можливість молодим людям самостійно здобувати знання, знаходити найоптимальніші шляхи розвязання певної проблемної ситуації, аргументовано відстоювати власну позицію, чітко висловлювати свою думку, мати розвинені комунікативні здібності.
    Моє педагогічне кредо: „Зробіть свого учня уважним до явищ природи – і ви швидко зробите його допитливим, але щоб підтримати цю допитливість, не поспішайте задовольняти її”. Жан-Жак Руссо
    На уроках хімії та біології я формую основні поняття, теорії і закони, які з року в рік розширюються, поглиблюються. Теоретичний матеріал завжди поєдную з практикою (лабораторні, практичні роботи, під час яких досліджуємо властивості речовин, органи, системи органів, явища, правила безпечної поведінки людини). Проводжу експериментальну та дослідницьку роботу. При цьому використовую різні стилі навчання: візуальний(таблиці), сприйняття на слух, сприйняття на дотик (деякі речовини можна поторгати руками), сприйняття в динаміці (5 кл. – атоми, молекули, рух молекул, прості і складні речовини; 7 кл. – закон збереження маси речовини). Крім того, формую досвід роботи учнів з текстами підручника (вміння виділити головне – 5-6 кл.), навички співпраці в інтерактивній групі, самостійного опрацювання матеріалу.
    Розвиток розумової і творчої активності учнів забезпечується:
      — завдяки використанню ІКТ (Інформаційних компютерних технологій),
      — Проведенням нестандартних уроків
      — Залученням учнів до реалізації творчих робіт і проектів
      — Розвитком в учнів уміння проводити хімічний експеримент та аналізувати його результати
      — Залученям учнів до самостійної пізнавальної діяльності.
      — Проведенням позакласної роботи й активним залученням до неї учнів.
    Першим проектом над яким я працювала з учнями „Вода – це життя” був вдалим. На сьогодні проводиться творча робота по реалізації екологічної стежки Вереміївського НВК та проекту „Галерея кімнатних рослин”.
    В 2012-2013 н.р. пойшла курсову перепідготовку. Веду свій власний блог.
    Кілька років поспіль організовую учнів в школі до участі у Всмеукраїнському конкурсі „Колосок” та „Смішний колосок”.
    Учитель, котрий намагається викладати без того, щоб викликати бажання вчитися,
      кує холодне залізо. (Г.Манн)

    Як активізувати процес навчання хімії та біології, як навчити учнів самостійно працювати над собою , поповнювати свої знання ?
    Найголовніше – творчо підходити до викладання хімії та біології. Будувати уроки і позакласні заходи так , щоб вони навчали школярів учитися , щоб учні вчилися самостійно здобувати знання. Вчитель має виступати не в ролі передавача інформації учням , а бути їх керівником в процесі пізнання. Щоб цього досягти , треба максимально активізувати навчальну діяльність учнів, збудити в них потяг до свідомого оволодіння знаннями. Важливими шляхами, які забезпечують успішне засвоєння учнями основ хімії та біології є використання активних методів навчання, правильна організація самостійної роботи учнів на уроці, проблемний метод навчання , дослідницький підхід до явищ, ефективне використання хімічного експерименту, інших засобів наочності і різного роду задач , використання сучасних технічних засобів навчання, змістовна організація позакласної роботи з предмету, об’єктивне тематичне оцінювання досягнень учнів і інше. Використання цих завдань у великій мірі залежить від вчителя, від його підготовки і проведення уроків.
    Мені здається, я на вірному шляху, адже багато моїх учнів-випускників успішно навчаються у вищих навчальних закладах обравши спеціальності: еколога, фармацевта, лікаря, агронома.
    У світовій педагогічній практиці існує багато методик ефективного навчання. Але всі вони так чи інакше – це нова комбінація старих елементів. Адже вся музика людства – це поєднання семи нот, усі намальовані картини – це поєднання всього трьох основних кольорів, мільйони білків у живих системах – це комбінація двадцяти амінокислот...
    Отже, сучасний урок – це мистецтво поєднання методик та прийомів, які дають змогу Учителю відкрити Учню самого себе й самореалізуватися.
    Я вважаю себе щасливою людиною, бо бачу в очах своїх учнів відблиск несподіваної думки і радість пізнання, здивування від власної імпровізації та творчості. Кожний урок для мене – це надія на маленьке відкриття в результаті щиросердного єднання з дітьми.
        Учитель – сівач: Сіє добре, прекрасне і відправляє у світ, не дочекавшись врожаю.